Daltex je namijenjen liječenju dijabetes melitusa tipa 2 u odraslih. Sadrži djelatne tvari vildagliptin i metformin. Ove dvije tvari pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju oralni antidijabetici.