Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Anka

Ime Anka jedno je od onih imena koja su rijetka, ali imaju bogatu povijest. Anka je žensko ime koje se najčešće koristi u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, a njegovo značenje je "milostiva".Porijeklo