Zanimljivosti

Kada se moli anđeo gospodnji

Molitva Anđeo Gospodnji je biblijska molitva preuzeta iz Evanđelja kojom se podsjećamo kako je Anđeo Gospodnji navijestio Mariji da će na svijet donijeti Sina Božjega. Po toj najavi Marija je začela p