Kada se moli anđeo gospodnji

Kada se moli anđeo gospodnji

Značenje molitve Anđeo Gospodnji

Molitva Anđeo Gospodnji je biblijska molitva preuzeta iz Evanđelja kojom se podsjećamo kako je Anđeo Gospodnji navijestio Mariji da će na svijet donijeti Sina Božjega. Po toj najavi Marija je začela po Duhu Svetom bezgrešno i time postala službenica Gospodnja.

Ova se molitva naziva i Angelus molitva koja se moli tri puta dnevno podsjećajući na Isusovo uskrsnuće, muku i smrt, te njegovo utjelovljenje. Ovom molitvom se usmjerava čovjekovo djelovanje tokom dana. Sama molitva u sebi sadrži i molitvu Zdravo Marijo koja ima svoje posebno značenje jer je povezana s osvješćivanjem pojave smrti.

U današnje vrijeme iako je svijest o smrti prisutna, danas je ona potisnuta više nego ikad prije, a opasnosti od čovjekovog umiranja vrebaju na svakom koraku, pa čak i masovna uništenja ljudskih života u ratovima, oružanim sukobima, ekstremističkim napadima, pandemijama, bolestima i oboljenjima zbog umjetnih tvari koje unosimo u svoj organizam i kojima smo okruženi. Angelus molitva nas usmjerava da u svakom trenutku budemo svjesni svoje smrtnosti.

Kada se moli molitva Anđeo Gospodnji

Angelus molitva ili molitva Anđeo Gospodnji moli se tokom dana i u pravilu tri puta dnevno. Potrebno je odvojiti vrijeme kako bi se Angelus molitva izmolila na miru i sa srcem. Crkva u svom učenju tokom povijesti je uvijek preporučala ovu molitvu jer ona predstavlja i povezuje utjelovljenje riječi Božje, pozdravlja Djevicu Mariju.

Navještajem Mariji da će zanijeti bezgrešnim putem i njezin pristanak da Sin Božji postane Sinom Čovječjim te svojim riječima i djelima širi riječ Božju, te se žrtvuje za spasenje čovječanstva, ova molitva tokom dana približava nas Božjoj riječi i Božjem putu.

Molitva Anđeo Gospodnji se može moliti bilo gdje, a sve što je potrebno je usredotočiti se na misli i molitvu koju izgovaramo. Ova molitva iako ima svoj dugi povijesni vijek i danas je popularna među vjernicima jer se vjernici tako nekoliko puta dnevno povezuju sa Božjom riječi i nakon molitve osjećaju se čistim i povezanim sa Svevišnjim, te nastavljaju tokom dana činiti dobra djela.

Zašto se moli molitva Anđeo Gospodnji

Razlog zašto se moli molitva Anđeo Gospodnji jest taj da se vjernici kroz dan osjećaju bliskim svojoj vjeri. Ujedno ova se molitva može moliti i s nekim razlogom kada postoji nešto što čovjeka ugrožava, sebe ili drugoga, pomolite se. Angelus molitva se moli i iz razloga za opće dobro kao što je miru u nekom području koje je zahvaćeno ratom ili prirodnim nepogodama za spasenje ljudskih života i olakšanje muka.

Angelus molitvom molimo da i mi kao vjernici budemo privedeni slavi i da nas Gospodin primi nakon smrti u svoje Kraljevstvo nebesko. Kako je molitva Zdravo Marijo sastavni dio molitve Anđeo Gospodnji tri puta unutar molitve molimo se Majci Božjoj za milost u problemima u kojima se nalazimo mi sami ili netko drugi. Molitvom postajemo svjesni da je život kojim raspolažemo prolazan, te da samo naša povezanost sa Božjom riječi nam pruža utjehu da ćemo nakon smrti boraviti u drugom obliku u Kraljevstvu Nebeskom.


Tagovi: