Ne trebate biti dugogodišnji korisnik android mobitela kako biste znali da za pristup brojnim aplikacijama poput Google Play, e-mail, kalendaru itd. morate imati google račun. Dapače, putem google rač