Anafilaktički šok je po život opasna alergijska reakcija koja se javlja na lijekove, na hranu, ubode insekata i na lateks ovisno na što je osoba alergična. Kod osoba koje su na nešto alergične tijelo