Klavax – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Klavax – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Klavax je antibiotik koji djeluje na način da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Ovaj antibiotik sadrži lijek amoksicilin i lijek klavulansku kiselinu. Amoksicilin pripada grupi lijekova koji se

Amoxil – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Amoxil – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Amoxil je lijek koji se koristi za liječenje simptoma različitih vrsta bakterijskih infekcija, kao što su infekcije uha, infekcije sinusa, infekcije grla, infekcije kože, infekcije mokraćnog sustava i