Amiotrofična lateralna skleroza, ili kako se još naziva Lou Gehrigova bolest, je neurološka bolest od kojeg dolazi do propadanja neurona, što posljedično uzrokuje slabljenje mišića, invalidnost i poto