Sport

Američki nogomet pravila

Američki nogomet pravila definiraju sve aspekte ove igre. To se odnosi i na karakteristike terena. Igralište na kojem se odvijaju utakmice američkog nogometa dugo je 110 metara, a široko 49 metara. Na