Tech

Kako rade algoritmi društvenih mreža?

Od postanka svijeta u nijednoj epohi nije bila moguća takva sustavna kontrola nad ljudima i nad pojedincima kakvu je omogućilo digitalno doba svijetu, a naročito kapitalizmu kroz nove načine zarađivan