Tech

Kako google zna sve o tebi

Kada koristimo Google, obično ne razmišljamo o tome što se događa iza kulisa. No, Google prikuplja ogromnu količinu podataka o nama i našim aktivnostima na internetu. Ovo prikupljanje podataka omoguću