Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Alekseja

Ime Aleksej je slavenskog porijekla i sastoji se od dvije riječi: "aleksa" što znači "zaštitnik" i "ej" što je sufiks koji označava posjedovanje. Dakle, ime Aleksej može se prevesti kao "onaj koji pos