Akutni koronarni sindrom je medicinska naziv za bolest koja uzrokuje naglo smanjenje protoka krvi do srce. Ova bolest se najčešće manifestira zbog akutnog začepljenja koronarne arterije, žile koja ops