Airsoft se danas smatra svojevrsnim sportom. Nastao je u Japanu te Hong Kongu nakon što su tamošnji zakoni zabranili jednostavno dobivanje pravog oružje. Airsoft će se proširiti po brojnim zemljama sv