Neutropenija spada u hematološke poremećaje koji su okarakterizirani smanjenim brojem neutrofila. Najteži oblik neutropenije jest agranulocitoza koja je najčešće simptom nekog drugog stanja ili je rez