Aerofobija se prema definiciji opisuje kao strah od letenja. Riječ je o specifičnom obliku fobije koji može izazvati razne neugodne simptome kod osobe koja ima strah od letenja. Iako je strah povezan