Aerius je lijek koji se koristi u borbi protiv alergija i koji ne izaziva pospanost. Navedeni lijek pomaže u kontroli alergijskih reakcija kod osobe i njezinih simptoma. Lijek dolazi u obliku sirupa t