Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Adrian

Značenje i porijeklo imena Adrian su vrlo zanimljivi i povezani su s rimskim carstvom. Adrian je muško ime koje se sastoji od dvije riječi, "ad" i "rian", a njegovo značenje je "crveni", "tamnocrveni"