Neotigason je lijek koji u sebi sadrži tvar pod nazivom acitretin. Neotigason spada u određenu skupinu lijekova koja se naziva retinoidi. Acitretin je sastojak kojim se liječe teže kožne bolesti. Kori