4D ultrazvuk u trudnoći je zapravo dinamični 3D ultrazvuk koji prikazuje bebu i unutrašnjost maternice trodimenzionalno, ali u stvarnom vremenu sa pokretima kao četvrtom dimenzijom. Iako je 2D ultrazv