Sveti Nikola

Sveti Nikola

Sveti Nikola tko je bio poznati svetac

Danas nam je svim dobro poznat Sveti Nikola i običaji vezani uz početak prosinca, svi volimo očistiti čizmice i staviti ih na prozor očekujući poklone.

Da bismo razumjeli ovaj običaj i tko je bio Nikola, zašto darivanje i to baš djeci, vratimo se u povijest. Nikola je rođen u bogatoj obitelji, roditelji dugo nisu mogli imati djece pa su u kasnim godinama dobili sina. Međutim, Nikola je u djetinjstvu ostao bez roditelja i brigu o njemu preuzeo je njegov stric koji je bio biskup u Miri, Azija. Nikola je bio skroman unatoč bogatstvu koje je naslijedio, volio je pomagati ljudima i širiti ljubav kroz Božju riječ. Iako je i stric bio bogat Nikola je nakon zaređenja otišao u Palestinu da pomaže ljudima i širi ljubav i vjeru.

Sveti Nikola činio je čuda, imao je moći smirivanja uzburkanog mora pa je zbog toga postao zaštitnik pomoraca, ribara. Pomogao je i djetetu kojem je zapela kost u grlu i tako postao zaštitnik djece. Kako je volio pomagati svim a naročito siromašnim ljudima Sv. Nikola je zaštitnik siromaha, djevojaka, studenata, zatvorenika, trgovaca, pekara. Zaštitnik je Rusije jer u pravoslavnoj vjeri ovaj svetac je jedan od najvažnijih zaštitnika, pa tako i pariškog sveučilišta i siromašnog otoka Sicilije.

Sveti Nikola običaji kako su nastali

Običaji darivanja djece na dan Svetog Nikole potiču od dvije legende koje govore o dobroti koju je Sveti Nikola širio potrebitima.

Prva legenda prenosi da je Sveti Nikola darivao djecu svojih sugrađana na dan svog imendana početkom prosinca. Djecu čiji roditelji nisu bili imućni, ali su imali dovoljno i ljubavi i roditeljske brige. Na dan prije Nikolinog imendana ostavljali su obuću na prozorima koja bih drugo jutro dočekala puna poklonima. Nikola je bio bogat, svoje bogatstvo je dijelio drugima kojima je više trebalo, a naročito je volio dijeliti djeci. Nakon sto je Nikola ostario i preminuo majke su stoljećima darivale djecu na taj datum.

Druga legenda kaže da je u susjedstvu Nikole živio čovjek koji je izgubio bogatstvo, imao je tri kćeri koje je trebalo udavati, ali nije imao za njihov miraz. Tako je Nikola odlučio da spasi čast i poštenje mladih djevojaka, jednu večer u kuću tog čovjeka ubacio vreću punu dukata. Otac je uzeo dukate i udao jednu kćer. Čudo se dogodilo opet, sljedeću večer opet su se stvorili dukati, pa je otac udao i drugu kćer. Otac je očekivao i treću vreću, međutim ova legenda kako se generacijama usmeno prenosila ima dva završetka. Jedan kraj legende kaže da je otac dočekao Nikolu u trenutku ubacivanja treće vreće pune dukata. Nikola ga je molio da nikome ne kaže da on daje poklone, međutim otac je sretno udavši i treću kćer o darivanju razglasio u cijelom kraju. Druga varijanta legende tumači da je Nikola prije ubacivanja treće vreće shvatio da ga otac čeka, stoga je odlučio popeti se na krov i kroz dimnjak ubaciti dukate. Kako su se čarape sušile na ognjištu tako su dukati pali u čarape. Po ovoj legendi koja ima dva kraja priče tako je nastalo darivanje Sv. Nikole.

Sveti Nikola na koji datum daruje

Danas nam je poznat datum 6. prosinca kao dan Svetog Nikole i dan darivanja djece. Međutim, kako postoje dvije legende tako postoje i dva objašnjenja zašto je taj datum određen kao dan kad Sveti Nikola daruje.

Prema prvoj legendi Sveti Nikola je djecu darivao na datum svog imendana koji je i danas u religiji određen kao dan Svetog Nikole, 6. prosinac. Kako su majke nastavile darivati djecu nakon što je Nikola ostario i kasnije preminuo, običaj se zadržao u slavu ovog sveca.

Druga legenda nije vezana uz određeni datum, nego je nakon tog darivanja sa vrećama dukata određen datum u spomen ovom svecu i dobrotvoru prema datumu njegove smrti, a to je 6. prosinac.

Kako je svakako glavni događaj tog običaja u spomen na ovog dobrotvornog sveca darivanje, danas djeca, a ponekad i odrasli večer prije čiste svoje čizmice i stavljaju ih na prozor očekujući poklon ujutro na dan Svetog Nikole. Neki su narodi uveli u običaj da uz Sv. Nikolu dolazi i krampus koji sprečava Sv. Nikolu da daruje djecu koja nisu bila dobra. Krampus najviše dijeli pozlaćene šibe i time poručuje djeci da bi trebali biti bolji. Kako krampus ostavlja šibu iza njega Sv. Nikola ipak ostavlja dar čak i tom djetetu jer smatra da su sva djeca dobra i da mali nestašluci pripadaju dječjem odrastanju, te da sva djeca trebaju dobiti dar Svetog Nikole.


Tagovi: