Razlika između direktora i člana uprave

Zanimljivosti

Razlika između direktora i člana uprave

Razlika između direktora i člana uprave kod d.o.o.

Zakonski je propisano Zakonom o trgovačkim društvima na koji način se društvenim ugovorom prilikom osnivanja d. o. o. društva s ograničenom odgovornosti utvrđuje vlasništvo, uprava i direktor, te koja je razlika između direktora i člana uprave. Vlasnik koji je odlučio osnovati tvrtku u obliku d. o. o. treba prilikom osnivanja društva odrediti člana uprave koji može biti i direktor, a sve to može biti i sam vlasnik.

Međutim kod d. o. o. te se funkcije mogu a i ne moraju razdvojiti ovisno o želji vlasnika. Vlasnik d. o. o. može biti strani državljanin ili strana kompanija koja u Hrvatskoj želi otvoriti tvrtku, i društvenim ugovorom će odrediti Upravu, odrediti članove uprave koji će raditi u interesu vlasnika nadzorom poslovanja.

Direktor tvrtke d. o. o. je u pravilu zaposlenik tvrtke koji je ima pravo biti imenova prokuristom društva i time samostalno zastupati tvrtku i potpisivati ugovore i dogovarati poslovanje. Direktor upravlja operativnim poslovanjem tvrtke, donosi odluke, zaključuje poslove i odgovara za poslovanje tvrtke. Član uprave može zamijeniti funkciju direktora te time primati naknadu koja odgovara obimu poslova direktora. Članovi uprave za svoje participiranje u društvu primaju naknadu od vlasnika, a direktor prima plaću kao zaposlenik tvrtke, to je još jedna razlika između direktora i člana uprave.

Razlika između direktora i člana uprave kod d.d.

Razlika između direktora i člana uprave kod d. d. dioničkog društva je vrlo slična kao i kod d. o. o., međutim kod dioničkog društva se kapital društva dijeli na dionice koje kotiraju na financijskim burzama. Dionice predstavljaju udio u vlasništvu dioničkog društva. Zakonski je obavezno za dioničko društvo osnovati nadzorni odbor, skupštinu dioničara u dualističkom sustavu d. d., dok u monolitičkom obliku dioničkog društva je potrebno imati direktore i upravni odbor.

Dioničari su vlasnici dioničkog društva do visine svojih dionica odnosno broju dionica koje posjeduju i odgovaraju za za d. d. samo do visine vrijednosti svojih dionica. Odluku o izdavanju dionica kod dioničkog društva će donijeti osnivači društva, odnosno glavna skupština dioničkog društva. Skupština će imenovati upravni odbor koji će nadgledati rad direktora i poslovanje dioničkog društva.

Osnovna razlika između direktora i člana uprave je kao i kod društva s ograničenom odgovornosti u obavljanju poslova za društvo. Direktor je osoba koja je zaposlena u d. d. i operativno vodi i upravlja dioničkim društvom i za to prima plaću od nesamostalnog rada. Ukoliko u d. d. nema zaposlenog direktora funkciju direktora raditi će član uprave. Obje funkcije imaju pravo zastupati dioničko društvo prema trećim osobama.

Razlika između direktora i člana uprave u odgovornosti

Razlika između direktora i člana uprave ukoliko se radi o različitim osobama prvenstveno je u funkcijama koje obavljaju. Član uprave može biti i direktor tvrtke, te imati i funkciju člana uprave.

Uprava je organ tvrtke koja nadzire poslovanje i rad tvrtke i odgovara vlasniku ili vlasnicima i za to prima određenu naknadu od vlasnika. Član uprave ne može odgovarati za krivo postupanje zaposlenika tvrtke već za to odgovara direktor tvrtke koji predstavlja poslodavca čiji je i sam zaposlenik.

Direktor neposredno upravlja poslovanjem tvrtke, organizira poslovanje, raspoređuje zaposlenike na određena radna mjesta, potpisuje poslovne ugovore i nadgleda realizaciju ugovora, te odgovara za poslovanje tvrtke upravi i vlasnicima. Članovi uprave mogu zamijeniti direktora u njegovoj spriječenosti ili ukoliko direktora nema u tvrtki. Razlika između direktora i člana uprave je u odgovornosti i obavezama koje obavljaju za trgovačko društvo svako u skladu svojih funkcija. Ono što ih povezuje da obje funkcije moraju čuvati poslovnu tajnu tvrtke na uredan i savjestan način gospodarstvenika.

Tagovi: