Ortoreksija, poremećaj prehrane – uzrok, posljedice, liječenje

Ljepota i zdravlje

Ortoreksija, poremećaj prehrane - uzrok, posljedice, liječenje

Ortoreksija, poremećaj prehrane i njen uzrok

Ortoreksija, poremećaj prehrane je nezdrava navika koja obuhvaća konzumiranje hrane koja se smatra čistom, a ona koje ne smatra čistom se pokušava izbjegavati, te kriteriji kojima se to određuje mogu biti različiti kod svake osobe koja boluje od ovog poremećaja. To ne znači ako se osoba hrani zdravo i želi imati pravilan unos hranjivih vrijednosti boluje od ortoreksije.

Kao i kod ostalih poremećaja prehrane, ortoreksija, poremećaj prehrane je način nošenja sa negativnim mislima i osjećajima kako bi se postigao osjećaj kontrole ili utjehe. Osobe koje boluju od ovog poremećaja, kada konzumiraju hranu koju smatraju nezdravom, neprihvatljivom ili nečistom mogu se osjećati jako loše nakon toga, te mogu patiti od anksioznosti.

Osim što je to većinom psihološki problem, može biti i fizički problem zato što nečija uvjerenja vezano za to što je zdravo mogu utjecati na unošenje premalog broja hranjivih tvari izbacujući nutrijente ili čitavu kategoriju hrane iz svoje svakodnevne prehrane. Unosom premale količine nekih hranjivih vrijednosti može se ozbiljno ugroziti zdravstveno stanje.

Ortoreksija, poremećaj prehrane i koje posljedice ostavlja

Neovisno o tome jeste li prepoznali simptome ortoreksije ili nekog drugog poremećaja prehrane potrebno je potražiti savjetovanje kod liječnika. Također, liječenje bilo kojeg poremećaja prehrane jako je važno kako ne bi ostavilo ozbiljne posljedice na fizičko, ali i psihičko zdravlje. Kada je u pitanju ortoreksija, poremećaj prehrane, vjerojatno se radi o izbjegavanju određene vrste hrane u svojoj prehrani kako biste ostvarili što zdraviji plan prehrane prema zacrtanim kriterijima. Ti kriteriji možda i nisu ispravni, no osoba koja ima poremećaj to ne primjećuje.

Ortoreksija, poremećaj prehrane obilježena je postojećom teorijom o načinu zdrave prehrane uz ojedine prilagodbe koje dolaze od naknadno stvorenih uvjerenja, koja dakako ne moraju biti točna. Osoba koja boluje od ovog poremećaja prehrane ima lošu mogućnost prosudbe vezano za donošenje odluke o planu prehrane koju primjenjuje.

Također, osobe koje imaju ovaj poremećaj, osuđuju tuđe odabire kod prehrane i osuđuju njihov način prehrane te su opsjednute za zdravom ili onom prehranom koju one smatraju zdravom. Osim psihičkih problema, može doći i do fizičkih posljedica kao što su gubitak tjelesne težine, osjećaj slabosti, premala količina energije, osjećaj hladnoće, umor, ali i duži period koji je potreban kako bi se osoba oporavila od bilo koje bolesti.

Kako se liječi ortoreksija, poremećaj prehrane

Kada se pokušava naći uzrok i način liječenja ortoreksije, ne postoji neki obrazac po kojem se to treba odvijati. zapravo ako je vaš problem ortoreksija, poremećaj prehrane, tada ne postoji točan plan liječenja, no većinom se liječi kao i svi ostali poremećaji prehrane. U ustanovama koje se bave liječenjem mentalnog stanja kao što je anoreksija i opsesivno kompulzivni poremećaj, liječe se i poremećaji prehrane.

Psihoterapija može biti odabran način liječenja kada je u pitanju ortoreksija, poremećaj prehrane. psihoterapija može promijeniti viđenje stvari i takvog opsesivnog načina ponašanja oko prehrane i konzumiranja hrane, no u isto vrijeme poboljšava nastalo postojeće mentalno stanje zbog ovog poremećaja, kao što su anksioznost, depresija, prekomjeran stres i napadaji panike.

Redovno liječenje i razgovori sa psihoterapeutom mogu utjecati na promjenu razmišljanja o čitavoj situaciji. Cilj liječenja je poboljšati i fizičko i psihičko stanje osobe koja boluje od ortoreksije te kako bi se spriječilo daljnje uznapredovanje negativnog efekta koji je vršen do tada na fizičko i psihičko zdravlje osobe.

Tagovi: