Odvajanje otpada – kante i boje za pravilno odvajanje

Odvajanje otpada - kante i boje za pravilno odvajanje

Odvajanje otpada - opća potreba ili moderna izmišljotina?

Živimo u vrlo posebnom vremenu kada se suočavamo s problemima s kojima se naši preci nisu morali nikada zamarati. Dok smo gotovo 200 godina sasvim bez ikakve brige crpili razne resurse iz naše zemlje i prerađivali ih u korisne stvari, kompletno smo zanemarivali utjecaj koji imamo na okoliš. Sada, 200 godina kasnije, naša generacija je ta koja se mora baviti problemom naših predaka. Neki će reći da su glavni zagađivači okoliša danas Kina, Indija, Brazil i neke druge zemlje u razvoju, no činjenica jest da su te zemlje na putu kojeg su prošle sve razvijene zemlje zapada.

Jedan od bitnih načina da usporimo klimatske promjene i katastrofu koja nam se nazire nad glavom je odvajanje otpada. Kada odvajamo otpad, olakšavamo poslove koji postoje tek od nedavno, a tiču se recikliranja i sigurnog rješavanja otpada kojeg svakodnevno proizvodimo. Klimatske promjene svakako nisu izmišljotina nekih bogataša koji diktiraju naše živote, već stvarni globalni problem naše generacije. Ukoliko je odvajanje otpada goli minimum koji bismo trebali raditi, onda bi bilo pametno da znamo i kako to raditi.

Odvajanje otpada - što ide gdje? I. dio

Odvajanje otpada je unificirano u cijelog Europi i rezultat je posebnih tijela Europske Unije kako bi ono teklo što lakše i pravilnije. Boje za razdvajanje otpada također su popratile druge zemlje (ne zato što je EU bajna i krasna, već u pitanju kompleksni ekonomski procesi koji ovdje nisu tema). Krenimo s konkretnim informacijama:
1. Plastika - plastični otpad je ogroman u svakodnevnom životu i potrebno je znati da je žuta kanta kanta za plastiku. U nju ne idu samo boce od sokova i vode, već sva plastična ambalaža i plastični otpad, ali i metal. Boce, ambalaže, šamponi, deterdženti, limenke, konzerve, aluminijska folija, poklopci i čepovi. Također ovdje odvajamo plastične stolice za terasu, plastične ležaljke, no kako su takve stvari veće, njih nosimo u reciklažno dvorište.

2. Staklo - kante za staklo i stakleni otpad je sive boje. Unutra ne idu samo staklene boce, već i tegle, stakleni suveniri i doslovno bilo što ima staklenu ambalažu. Odvajanje otpada, odnosno staklenog otpada također se obavlja u reciklažnom dvorištu za velike stvari (poput prozora, i ogledala).

Odvajanje otpada - što ide gdje? II. dio

Osim plastike i stakla, bitno je razdvojiti i ostali otpad:

3. Biorazgradivi otpad - kanta smeđe boje. Ovdje odvajamo sve ostatke hrane poput: ostaci voća i povrća (kore, koštice, stabljike), vrećice čaka, ljuske od jaja, pokvarene namirnice, meso i ribu, sir itd. Bitno je napomenuti da u smeđu kantu ne ubacujemo plastičnu ambalažu od hrane, izmet, pelene, vlažne maramice, ostatke duhana itd. 4. Miješani komunalni otpad - zelena kanta. Ovdje ide sve ostalo: vlažne maramice, vata, ostatci duhana, spužve, britvice, higijenski ulošci i sve ostalo što ne znate strpati u ostale kante. Odvajanje otpada bazična je aktivnost i prva stvar koju smo dužni svi raditi kako bismo prevenirali klimatske katastrofe koje su se već počele događati. Ukoliko često propitkujete klimatske politike u svijetu i odvajanje otpada, pogledajte sve prirodne katastrofe koje su se dogodile tokom 2020. i 2021. godine i usporedite ih sa katastrofama koje su se događale 10,20 ili 30 godina ranije.


Tagovi: