Od kojeg tjedna se radi ctg

Od kojeg tjedna se radi ctg

Što je CTG?

Kardiotokografija ili skraćeno CTG je dijagnostička metoda koji se koristi u medicini, za praćenje fetalnog srčanog ritma i kontrakcija maternice tijekom trudnoće. Ovaj postupak je ključan za procjenu zdravlja fetusa tijekom trudnoće i tijekom poroda. Obično se provodi tako da se na trbuhu trudnice postave senzori ili elektrode. Jedna od tih elektroda mjeri srčani ritam fetusa, dok druga bilježi kontrakcije maternice. Te informacije se zatim bilježe na monitoru. Glavni cilj ove metode je pratiti otkucaje srca fetusa kako bi se identificirale eventualne abnormalnosti koje mogu ukazivati na probleme sa zdravljem fetusa, poput nedostatka kisika ili poteškoća u razvoju fetusa. Također, CTG omogućuje praćenje kontrakcija maternice kako bi se utvrdilo jesu li one redovite i koliko su snažne, što pomaže u procjeni napretka poroda. To je važan alat za vrijeme trudnoće i tijekom poroda jer omogućuje medicinskom osoblju da pravodobno reagira na bilo kakve komplikacije i osigura zdrav razvoj fetusa te siguran porođaj.

Kada se radi CTG?

Kardiotokografija se radi tijekom trudnoće, posebno u trećem tromjesečju, kako bi se pratilo zdravlje fetusa i utvrdilo postoji li rizik od komplikacija tijekom poroda. Osim toga, često se koristi tijekom poroda kako bi se pratila fetalna dobrobit i napredak porođaja. Tijekom kasnijeg tromjesečja trudnoće, liječnici naručuju CTG kao dio redovitih prenatalnih pregleda kako bi pratili zdravlje fetusa i osigurali da se razvija kako treba. Ako postoje indikacije ili sumnje na moguće probleme s fetusom, poput nedostatka kisika ili nepravilnog srčanog ritma, liječnici mogu naručiti CTG kako bi detaljnije procijenili stanje fetusa. Tijekom poroda se koristi kako bi se pratila fetalna dobrobit i kontrakcije maternice, što omogućuje medicinskom osoblju da pravodobno reagira na bilo kakve komplikacije ili znakove uznemirenog fetusa. Ako trudnica doživi traumu, poput prometne nesreće ili pada, ili ako primijeti neobične simptome kao što su smanjene fetalne pokrete, liječnici mogu naručiti ovu vrstu pretrage kako bi procijenili stanje fetusa i osigurali da je dobro.

Kako se radi CTG?

Kardiotokografija se provodi u medicinskim ustanovama poput bolnica ili poliklinika. Tijekom pregleda, trudnica leži na leđima ili bočno na krevetu, a senzori ili elektrode se postavljaju na trbuh. Obično se koriste dva senzora, i to jedan za mjerenje fetalnog srčanog ritma, a drugi za bilježenje kontrakcija maternice. Elektrode se postavljaju na trbuh trudnice kako bi bilježile otkucaje srca fetusa. Jedna elektroda se obično postavlja na središte trbuha, dok se druga može postaviti bliže dnu maternice. Drugi senzor se obično postavlja blizu gornjeg dijela maternice kako bi bilježio kontrakcije. Ovaj senzor registrira promjene u tlaku na trbuhu koje nastaju tijekom kontrakcija maternice. Kada su senzori postavljeni, CTG uređaj počinje prikupljati podatke o fetalnom srčanom ritmu i kontrakcijama maternice. Ovi podaci se obično prikazuju na monitoru ili se zapisuju na papirnatom traku u obliku grafikona. Medicinsko osoblje ili liječnik obično interpretira rezultate CTG-a. Oni će pratiti fetalni srčani ritam kako bi identificirali eventualne nepravilnosti ili znakove fetalnog stresa. Također će pratiti kontrakcije maternice kako bi procijenili napredak poroda i reagirali na bilo kakve komplikacije.


Tagovi: