Što je lezija

Ljepota i zdravlje

Što je lezija

Što je lezija i zašto nastaje?

Lezija se može opisati kao oštećenje ili nenormalna pojava ili promjena koja nastaje na nekom tkivu organizma. Obično će nastati radi prisustva neke bolesti ili uslijed traume. Sami termin Lezija dolazi od latinske oznake koja opisuje ozljedu. Da li je ovo stanje karakteristično samo za ljude? Ne. Lezije se također pojavljuju i kod biljaka i životinja. Koji tipovi lezije postoje? Lezije nemaju određenu klasifikaciju ili svoje imenovanje.

Pošto je riječ o širokoj medicinskoj definiciji, gotovo je nemoguće nabrojati sve vrste koje postoje i kako one utječu na pojedini dio tijela. Kao što je navedeno, one mogu nastati bilo gdje na tijelu, kao posljedica oštećenja ili traume. Generalno, mogu se klasificirati prema obrascima, veličini, uzrocima i lokaciji. Što to znači? Ovo znači da se mog razlikovati prema svojoj ozbiljnosti. U primjeru, kožne lezije koje su nastale usred traume se mogu povući same od sebe i ne zahtijevaju poseban pristup liječenja, što nije slučaj za lezije koje se pojavljuju na organima usred neke isto tako traume.

Lezija uzroci i ponašanje

Ako je sama lezija nastala radi prisustva timora, tada će se ona nakon analize i biopsije klasificirati kao maligna ili benigna. Dobroćudni oblik lezije koji se razvija uz maligni oblik se naziva premaligna. Kancerogene lezije se mogu klasificirati prema kinetici rasta, dok se druge vrste mogu klasificirati prema uzrocima nastanka. Kako se lezija ponaša? Opet ovisno o mjestu nastanka i uzroku nastanka. Sami simptomi mogu varirati, kao i uzroci nastanka. Uzmimo za primjer leziju mozga, uzrok nastanka može biti trauma koja se dogodila sada ili u prošlosti, ili može biti nepoznati uzrok.

Sami simptomi mogu biti sljedeći: Glavobolja, poteškoće u kretanju, groznica, napadaji, povraćanje, vrtoglavice, promjene u vidnom polju, gubitak pamćenja itd. Ovdje će se lezije klasificirati prema djelu mozga gdje je nastala kao i prema tome zašto je nastala (ozljeda, infekcija, vaskularni oblik, zloćudna pojava). Kako bi osoba trebala reagirati i kada bi trebala posumnjati na leziju? Kada je osoba doživjela neku ozljedu ili traumu, prvo što će se raditi su detaljni pregledi na kojima će se otkriti da li postoji neka unutarnja ili vanjska trauma na tijelu.

Lezija veličina i oblik

Veličinu lezija možemo klasificirati kao histološko ili bruto, ovisno o tome da li su vidljive oku ili je za njihovo uočavanje potrebno povećanje. Veća lezija svakako zauzima određeni prostor i ima prepoznatljivi “volumen” koji može i ne mora utjecati na obližnje strukture na ili u tijelu. Manje lezije mogu biti rupe u tkivu. Lezije se klasificiraju prema obliku, kao i prema obliku kojeg formiraju. Da li one zahtijevaju liječenje? I da, i ne. Uzmimo za primjer leziju na mozgu. Ona se otkriva slučajno tijekom MR ili CT pretraga, i tada se utvrđuje lokacija i veličina.

Liječenje će ovisiti o vrsti i položaju. Da li je liječenje uopće potrebno? Ako ona stvara određene simptome i utječe na kvalitetu pacijentovog života, onda da. Praksa većine liječnika je zapravo ostaviti leziju i vidjeti da li će se ona razvijati ili ne (kako se ne bi koristile nepotrebne mjere liječenja). Svaka osoba će ovisno o leziji zahtijevati i individualni protokol liječenja. mnogi mogu dijeliti istu dijagnozu, no protokoli liječenja mogu se razlikovati radi zdravstvenog stanja, dobi i raširenosti lezije.

Tagovi: