Što je kemoterapija – najčešće nuspojave

Ljepota i zdravlje

Što je kemoterapija - najčešće nuspojave

Što je kemoterapija?

Kemoterapija je naziv za metodu liječenja malignih bolesti koji se bazira na davanju citostatika odnosno antitumorskih lijekova, a to su kemijski sredstava s kojima se mogu liječiti tumori i rak. Kemoterapija je vrsta liječenja raka koja koristi jedan ili više lijekova protiv raka (kemoterapeutskih sredstava) kao dio standardiziranog režima kemoterapije. S kemoterapijom se može produljiti život pacijenta ili se mogu smanjiti simptomi (a to se naziva palijativna verzija kemoterapije, te se može ova terapija dati s kurativnom namjerom (koja gotovo uvijek uključuje kombinacije lijekova).

Postoje brojne strategije u davanju kemoterapijskih lijekova koji se danas koriste, a to može uključivati kombinacije s operacijom, radioterapije, hipotermne terapije i slično. Terapija za maligne bolesti se prilagođavaju prema svakome pacijentu individualno, jer svatko ima drugačije stanje i terapija od jedne osobe ne može odgovarati drugoj osobi. Kako biste bolje razmumijelim kako ova terapija funkcionira te koje su moguće nuspojave, u nastavku ćemo vam reći malo više o ovoj temi.

Kako se kemoterapija primjenjuje?

Kemoterapija služi kako bi se liječili tumori koju su se razvili u nekom organu. Tumori se mogu klasificirati u 4 vrste stadija bolesti, a oni se procjenjuju na temelju njihove veličini i odnosno ili njihove dubine invazije u neki organ, prema prisutnosti tumora u lokalnim ili udaljenim limfnim čvorovima, te prema prisutnost udaljenih metastaza. U prvom stadiju je tumor najmanji te se nije uspio još proširiti u limfne čvore i u udaljene metastaze, te se u ovom stadiju bolesti može izliječiti rak odnosno tumor sa samo operacijom i radioterapijom, no to ovisi o samome tumoru.

No, već u četvrtom stadiju je rak uznapredovao te se proširio po cijelome tijelu, no s današnjom medicinom se mogu izliječiti i takvi tumori uz pomoć kemoterapije. Kemoterapija djeluje tako da citostatici napadaju i uništavaju stanice koje se brzo dijele pomoću mitoze, a to stanice tumora, krvne stanice, spolne stanice, folikuli kose i sluznica probavnog trakta.

Koje nuspojave nosi kemoterapija?

Pošto citostatik nije selektivan, odnosno on ne zna koje su stanice dobre za naš organizam, a koje su zloćudne, česta nuspojava zbog kemoterapije su oštećenja zdravih stanica u organizmu. Kemoterapija uzrokuje i druge nuspojave koje mogu neki pacijeniti iskusiti, a to su mučnina i povraćanje, proljev, gubitak kose, oštećenja organa, anemija, imunosupresiju i mijelosupresiju, gastrointestinalni distres, neutropenični enterokolitis, neplodnost, sekundarnu neoplazmu, sindrom lize tumora, kognitivni hendikep i periferna neuropatija, te teratogenost, a drugi manji simptomi mogu biti suha, crvena koža, oštećeni nokti, suhoća usta, dehidriranost, impotencija te neki lijekovi mogu uzrokovati dodatne nuspojave. Kemoterapija inače traje ovisno o stadiju i vrsti tumora.

Uglavnom se liječenje provodi se u ciklusima, a to je načešće svakih tri do četiri tjedna. Prije svakog ciklusa se rade pretrage krvi, mokraće i EKG, te klirens kreatinina koji pokazuje funkciju bubrega. Kako bi se znalo da li je počelo povlačenje bolesti odnosa tumora moraju se raditi slikovne pretrage poput CT, MR i PET te se vide da li su lezije prisutne ili ne. Kompletna remisija znači da su posve nestale tumorske lezije, dok djelomična remisija znači da su se smanjile lezije za više od 50 posto.

Tagovi: