Kako napraviti e mail adresu na telefonu

Kako napraviti e mail adresu na telefonu

Što je e mail adresa na telefonu?

E mail adresa na telefonu je jedinstvena identifikacija korisnika na internetu koja omogućava slanje i primanje elektroničke pošte. Sastoji se od korisničkog imena i domene koji su odvojeni simbolom. Korisničko ime je osobni identifikator korisnika, dok domena označava server ili pružatelja usluge e pošte koji je odgovoran za isporuku poruka. Primjer jedne takve e mail adrese je korisnik@domena. com, gdje korisnik predstavlja osobno odabrano korisničko ime koje određuje pojedinac ili organizacija, @ simbol označava razdvajanje između korisničkog imena i domene, a domena. com predstavlja domenu, što je adresa servera na kojem je registrirana e mail adresa. E mail adresa na telefonu su ključne za komunikaciju putem elektroničke pošte, a svaki korisnik ili organizacija može imati vlastitu i jedinstvenu e mail adresu. E mail adrese omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju putem internetskog sustava elektroničke pošte, a kako se može napraviti vlastita e mail adresa putem pametnog telefona, možete doznati u nastavku ovog članka.

Kako je nastala e mail adresa na telefonu?

Počeci e mail adresa datiraju još iz 1960-ih i 1970-ih godina, kada su se razvijali prvi sustavi za razmjenu poruka između računala na ARPANET-u, preteči današnjeg interneta. Prvi takvi sustavi, poput programa QWERTY i SNDMSG, omogućavali su korisnicima da razmjenjuju poruke između korisničkih računala. S razvojem interneta i širenjem mreže, počele su se koristiti standardizirane adrese. Korisničko ime na računalima povezanim s mrežom odvajalo se znakom @ od domene koja identificira mrežu ili računalni sustav korisnika. U ovom razdoblju razvijeni su standardi poput SMTP za slanje e-mail poruka, a e-mail adrese su postale standardizirane i unaprijeđene kako bi se omogućila jednostavna razmjena poruka između različitih e mail sustava. Danas je e mail adresa na telefonu ključni element digitalne komunikacije. Standardi poput RFC 5322 propisuju pravila za oblikovanje e mail adresa, uključujući pravila za korisničko ime, znak @ i domenu. E mail adresa na telefonu omogućavaju korisnicima širom svijeta brzu i učinkovitu komunikaciju putem elektroničke pošte.

Kako se može napraviti e mail adresa na telefonu?

E mail adresa na telefonu se može veoma napraviti u nekoliko jednostavnih koraka. Za Android uređaje, idite na "Postavke" na svom Android uređaju, potražite opciju Dodaj račun i odaberite E pošta. Slijedite upute za unos vaše e-mail adrese i lozinke. Ako nemate e mail adresu, možete odabrati opciju Napravi račun i slijediti upute za stvaranje nove e mail adrese. Podesite postavke sinkronizacije i odaberite što želite sinkronizirati na svom uređaju. Slijedite upute na zaslonu kako biste završili postavljanje i pristupili svojoj e mail aplikaciji. Za iOS uređaj, idite na Postavke na svom iPhoneu ili iPadu. Dodirnite Računi i odaberite Dodaj račun. Odaberite svoj e mail pružatelj, kao na primjer iCloud, Google, Yahoo, ili odaberite Ostalo za ručno postavljanje. Unesite svoje korisničko ime, e-mail adresu i lozinku. Slijedite upute na zaslonu kako biste završili postavljanje. Nakon što ste popratili ove korake, e mail adresa na telefonu trebala bi biti spremna za korištenje, a možete primati i slati e mail poruke s Vaše nove adrese.


Tagovi: