Kako dobiti pelene za odrasle na recept

Kako dobiti pelene za odrasle na recept

Kada imate pravo na pelene za odrasle na recept

Problemu inkontinencije koja znači nemogućnost zadržavanja mokraće ili stolice, ili oboje se uvijek pristupa individualno da bi se utvrdilo je li to privremeno ili trajno stanje, uzrok inkontinencije i kako pomoći takvim osobama. Važno je znati kada imate pravo na pelene za odrasle na recept, koju vrstu i koju količinu pelena možete dobiti na recept i kako to ostvariti. To pravo imaju osobe koje imaju urođene defekte urogenitalnog sustava zbog kojih imaju trajnu inkontinenciju mokraće i ili stolice.

Pravo na pelene za odrasle imaju i osobe kojima je inkontinencija mokraće i ili stolice posljedica ozljede živčanog sustava. Osobe kojima je inkontinecija mokraće i ili stolice posljedica retardacije također imaju pravo dobiti pelene na recept. Osobe koje imaju smetnje svijesti prema "Glasgow coma scale" od 0 - 8 također imaju inkontinenciju mokraće i ili stolice imaju pravo na pelene na recept. Tu su i osobe oboljele od Parkinsonove i Azeheimerove bolesti te oboljeli od teške demencije.

Pelene za odrasle, tromjesečne količine koje idu na recept

Iako se obitelj koja se brine o pacijentima sa inkontinencijom uvijek žali da su odobrene količine za mjesečne potrebe, ipak je HZZO propisao za pelene za odrasle, tromjesečne količine koje idu na recept. Tako možete dobiti na tromjesečnoj razini niskoupijajuće pelene s gaćicama 400 komada, visokoupijajuće pelene s gaćicama 320 komada, anatomske uloške 275 komada, mrežaste elastične gaćice 10 komada, jednokratnu upotrebu 90 komada, a sve ovisi o tome kakve potrebe su pacijenata koji boluju od inkontinencije.

Uz to, na tržištu je desetak proizvođača koji proizvode pelene za odrasle, a vaš liječnik primarne medicine određuje kod koga će vaš recept biti priznat. Dobra i zlata vrijedna je informacija, da vaš liječnik obiteljske medicine može sam napisati recept i nisu vam potrebna mišljenja drugih specijalista, a ne morate te doznake nigdje dodatno ovjeravati. Doznaka se daje na period od 90 dana, a vi dobivene količine morate mudro rasporediti da potraju, a mogu se kombinirati visokoupijajuće i niskoupijajuće pelene i ulošci na istoj doznaci.

Pelene za odrasle moraju odgovarati dobi, spolu i stupnju inkontinencije

Ako kombinirate visokoupijajuće i niskoupijajuće pelene na receptu, vodite računa da su i te kombinacije određene pravilnikom i da to nije samovolja vašeg liječnika. Pelene za odrasle moraju odgovarati dobi, spolu i stupnju inkontinecije, kao i tjelesnoj građi, odnosno tjelesnoj težini, a treba voditi računa i o fizičkim aktivnostima bolesnika. Iako u teoriji postoji mogućnost nadoplate povećanih količina pelena za odrasle u praksi često nema dovoljno količina, nisu dostupne, pa čak ni uz nadoplatu.

Osobe koje pate od inkontinencije se često srame, prati ih neka vrsta društvene stigme, velike nelagode i srama što dovodi do socijalne izolacije i nekretanja. Zato su pelene za odrasle na neki način sa manje stigme prihvatljive samo za nepokretne, ležeće pacijente, ali i sve ostale situacije ograničavajuće, a samim pacijentima je uvijek neugodno. Inkontinencija je češća kod žena nego kod muškaraca, no, ne zatraže svi liječničku pomoć. Moguće su i samo kraće ili duže epizode inkontinencije i ne treba se toga sramiti, treba potražiti pomoć.


Tagovi: