Kako dobiti novac za fasadu – Program energetske obnove obiteljskih kuća

Kako dobiti novac za fasadu - Program energetske obnove obiteljskih kuća

Energetska obnova i novac za fasadu

Državna institucija Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio odluku o sufinanciranju energetskih obnova kuća i stambenih zgrada. Ovom odlukom mnogi vlasnici nekretnina imaju mogućnost koristiti pravo sufinanciranja države nepovratnim sredstvima za energetski učinkovito obnavljanje svojih nekretnina i na taj način dobiti novac za fasadu, ugradnju solarnih ploča, promijeniti sustave grijanja i sustave vode u svojim domovima.

Novac za fasadu koji se može dobiti od države pripada u kategoriju A1 kojom država sufinancira dio sredstava za obnavljanje vanjske ovojnice kuće, ali i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Kategorija A2 također obuhvaća mjere toplinske zaštite vanjske ovojnice ili fasade, pa se vlasnici mogu odlučiti i na kategoriju A2.

Kategorije A3 su namijenjene sustavima grijanja i hlađenja, te grijanja vode uz pomoć obnovljivih izvora energije, dok je kategorija A4 namijenjena sustavima proizvodnje električne energije uz korištenje obnoviljivih izvora energije isključivo za potrošnju u toj nekretnini. Država je omogućila sufinanciranje ovih obnova u visini 60% po nekretnini, odnosno do 80% ako je kuća oštećena u potresu, no do definiranog maksimalnog iznosa prema propisanim kriterijima.

Novac za fasadu i uvjeti sufinanciranja

Za sufinanciranje države u energetskoj obnovi nekretnina propisani su određeni uvjeti, a među uvjetima stoji da vlasnici i suvlasnici nekretnina mogu tražiti novac za fasadu i ostale načine energetskog obnavljanja za nekretnine do 600 m2, te za najviše tri stambene jedinice. Površina nekretnine mora biti namijenjena barem 50% za namjenu stanovanja.

Sljedeći uvjet za odobravanje pomoći države je da vlasnici ili suvlasnici imaju prebivalište na adresi nekretnine za koju traže novac za fasadu i ostale načine obnove, te da je vlasništvo nad nekretninom uredno. Nekretnina mora biti u potpunosti legalizirana, s pravovaljanom građevinskom dozvolom i uporabnom dozvolom.

Ovisno o tome radi li o nekretnini s oštećenjem u potresu ili bez oštećenja u potresu, te o postotnom učešću, kategoriji sufinanciranja vlasnik nekretnine će dobiti određeni iznos. Tako maksimalan iznos za kategoriju A1 je 77.400 €, kategoriju A2 je 50.000€, kategoriju A3 je 15.400 € i kategoriju A4 je 12.000 € opravdanog troška na koji se računa 60% ili 80% subvencije za koju država daje novac.

Kako pribaviti novac za fasadu od državnog Fonda

Novac za fasadu se može pribaviti kada vlasnik ili suvlasnici ispunjavaju sve uvjete koje je Fond u svojoj objavi propisao javnom objavom. Fond treba zaprimiti prijavu za energetsku obnovu obiteljske kuće, te izjavu kojom vlasnik nekretnine pod materijalnom i krivičnom odgovornosti izjavljuje da više od 50% površine kuće ima stambenu namjenu, te da je osigurao ostatak financijskih sredstava koja država ne sufinancira. Nije moguće tražiti i dobiti novac od države ukoliko nemate osiguran ostatak novca i to možete dokazati. Ove obrasce trebaju potpisati svi suvlasnici nekretnine čime potvrđuju navedeno u izjavi i slažu se s podnositeljm prijave.

Novac za fasadu ćete dobiti kada uz ove dokumente priložite prijavu, te obrazac tehničkog proračuna u koji se trabeju upisati svi tehnički podaci. Za dostavu tehničkih podataka bit će vam potreban stručnjak kojeg ćete i angažirati za promjenu fasade, ugradnje sustava grijanja i hlađenja, te grijanja vode, pa čak i ugradnje solarnih panela kao oblika obnovljivog izvora energije. Prije nego pošaljete prijavu na raspolaganju su vam i savjetnici koji vas mogu savjetovati kako da odradite slanje i ispunjavanje dokumentacije.


Tagovi: