Kada zvati 112

Kada zvati 112

Broj 112 zovete u svim hitnim situacijama

Jedinstveni centar za hitne pozive u cijeloj Europskoj Uniji vrijedi za sve članice Unije, prosljeđuje se najbližim centrima mjestu s kojeg zovete, a u funkciji je od 2 005 godine. Broj 112 zovete u svim hitnim situacijama, kada je ugrožen nečiji život, imovina ili okoliš. Gluhonijeme, nijeme i nagluhe osobe apel za pomoć mogu poslati na isti broj sms-porukom. Centar locira vaš poziv i prosljeđuje ga, policiji, vatrogascima, hitnoj medicinskoj pomoći, hgss-u i drugim nadležnim službama.

Prednost poziva jedinstvenog broja 112 je u tome što centar istovremeno može obavijestiti više lokalnih službi za hitne intervencija, što je iznimno važno kod prirodnih ili ekoloških katastrofa, u nesrećama gdje ima više žrtava, pa vi ne morate pojedinačno nazivati sve službe redom. Naravno da su i dalje aktualni i aktivni i svi nacionalni brojevi hitnih službi, policije, vatrogasaca, medicinske pomoći, službe spašavanja u prometu, na moru i na nepristupačnim terenima, ovisi o tome u kakvoj situaciji nalazite.

U turističkoj Hrvatskoj broj 112 je višestruko koristan

Budući da se u europskom centru za pomoć i spašavanje pozivi zaprimaju na više jezika, u turističkoj Hrvatskoj broj 112 je višestruko koristan, jer većina turista koji dolaze u našu zemlju ne zna brojeve lokalnih službi za pomoć i spašavanje, a europski pozivni centar će svaki poziv proslijediti. Isto vrijedi i za naše ljude koji se nađu u nekoj zemlji koja je članica EU, ne moraju znati brojeve žurnih službi za pomoć i spašavanje, poziv će doći do njih.

Najteži posao dispečera na ulaznoj liniji broja 112 je filtrirati i prepoznati zlonamjerne i lažne pozive, a njih je jako puno. Obično se više različitih poziva za jedan te isti događaj uzima s oprezom, tada se obično pošalje lokalna policija da izvidi situaciju. Poziv na ovaj jedinstveni broj za cijelu EU i sve njezine članice je besplatan, može se zvati sa fiksnog i mobilnog telefona, iz javnih govornica, pa nažalost mnogi neodgovorni građani to zlorabe.

Kako postupiti kada nazovete broj 112

Mnogi ljudi se u izvanrednim situacijama uspaničare, zato je potrebno znati kako postupiti kada nazovete broj 112, jer zbog nepovezanoog govora i nejasnih informacija samo se gubi dragocjeno vrijeme. Kada uspostavite poziv jasno, smireno i kratko recite što se dogodilo, gdje se dogodilo, ima li ozlijeđenih i koliko, ako možete kratko opišite prirodu ozljeda, opišite mjesto nesreće, moguća istjecanja opasnih tvari, je li u pitanju požar, kakva su oštećenja, naročito na plinskim ili električnim instalacijama.

Na broju 112 trebate se predstaviti (tko zove), reći kakvu pomoć trebate najhitnije, trebate li pomoć samo jedne hitne službe za spašavanje ili više njih. Dan uspostave jedinstvene službe za pomoć i spašavanja slavi se od 2 005 godine na dan osnutka službe 11.02. svake godine. Sudionici prometne nesreće mogu poslati automatski elektronski poziv iz vozila (e - call), a službe iz centra će odmah locirati mjesto nesreće i žurno obavijestiti lokalne službe policije, hitne pomoći i po potrebi i druge hitne službe.


Tagovi: