Kada je žena najplodnija

Znanost

Kada je žena najplodnija

Kada je žena najplodnija i zašto je to važno

Jedna od najvažnijih funkcija ljudskog tijela je mogućnost razmnožavanja. To je važno za stvaranje potomstva, tj. evolucija kao takva ne bi bila moguća bez razmnožavanja i stvaranja novog života. Svi otprilike znamo što je potrebno da žena zatrudni, međutim mnogo faktora utjecat će na samo začeće, tj. oplodnju. Nije svakom paru ili pojedincu jednako lako ili teško začeti dijete. Neki faktori će utjecati negativno na mogućnost oplodnje, dok neke činjenice treba znati kako bi se povećala šansa za uspjeh. Jednako je važno zdravstveno stanje muškarca i žene kada je oplodnja u pitanju, međutim zdravi muškarac je u teoriji uvijek u mogućnosti oploditi žensku jajnu stanicu. Međutim ženska jajna stanica ima svoje cikluse i prirodne zakonitosti pa će za uspješnu oplodnju biti potrebno znati kada je žena najplodnija. Sa druge strane, znati kada je žena najplodnija, pomoći će vam ako želite izbjeći trudnoću, kao primjer prirodne kontracepcije. Bez obzira da li vam je cilj začeće ili izbjegavanje trudnoće, ova informacija najviše će utjecati na konačan ishod. Teoretski ako žena nije u plodnim danima, sigurno neće začeti.

Kada je žena najplodnija i kako to ovisi o ženinim godinama

Ako vas muči pitanje kada je žena najplodnija, uglavnom ste skoncentrirani na dio vezan za menstruaciju i plodne dane. Međutim kada je žena najplodnija možemo promatrati i iz kuta njezine starosti, tj. dobne grupe. Nekada davno žene u tridesetima smatrale su se već starima za postati majkom. Danas je to sasvim drukčije pa tako nije rijetkost da žene svoje prvo dijete rode u tridesetima pa čak i u četrdesetima bez većih komplikacija. Način i stil života utjecali su kako na životnu dob tako i na reproduktivnu dob. Ako se kao početak uzme prva menstruacija, a kraj ulazak u menopauzu, onda se može reći da reproduktivna dob traje otprilike 40 godina. No plodnost doseže vrhunac između 24. i 36. godine života. Postoje istraživanja koja kažu da se svaka ženska osoba rodi s unaprijed definiranim točnim brojem jajnih stanica koje će proizvesti tijekom života. Svojim načinom života određujemo koliko će se brzo te ovarijske rezerve potrošiti. U slučaju problema sa začećem moguće je provjeriti razinu AMH – Anti-Müllerov hormon koji, nakon nekoliko mjerenja, može ukazati na to koliko je žena blizu ulaska u menopauzu. Naravno, za plodnost postoji još mnoštvo preduvjeta, kao što su hormoni štitnjače, zdrava funkcija jajnika, stanje maternice, ali i stres, umor, itd.

Kada je žena najplodnija unutar jednog ciklusa

Pod pojmom ženskog ciklusa misli se na razmak od prvog dana jedne menstruacije do prvog dana iduće menstruacije. Tijekom tog ciklusa događa se pravi ples spolnih hormona, estrogena i progesterona. Njihove oscilacije odražavaju se na kvalitetu života i opće stanje svake žene. Ako taj mjesečni ciklus podijelimo kao kolač na postotke onda se može reći sljedeće: prvu četvrtinu ciklusa nastupa menstrualno krvarenje u trajanju najčešće 4-7 dana, u drugoj četvrtini počinju plodni dani, tijekom treće četvrtine je ovulacija i zadnja četvrtina su neplodni dani. Koliko točno dana koja faza traje, odnosno kada počinje i kada završava, zna se tek retroaktivno. Naime, kada je žena najplodnija znat će se sa 100%-tnom sigurnošću tek kad ciklus završi jer se dan ovulacije (najplodniji dan) računa tako da se od ukupnog trajanja ciklusa, što je cca 28 dana, oduzme 14. Žena je plodna i nekoliko dana prije tog dana jer spermiji mogu ‘čekati’ prsnuće jajne stanice i do 4 dana. Kada je žena najplodnija može se provjetiti i uz pomoć LH trakica i u tom periodu treba imati spolni odnos ako je cilj da dođe do trudnoće.

Tagovi: