Kada je nastala crkva

Zanimljivosti

Kada je nastala crkva

Kada je nastala crkva i što je Istinska crkva

Da bismo razumjeli što je crkva i kada je nastala crkva potrebno je razumjeti povijest razvoja crkve kao vjere i crkve kao institucije. Vjeru kakvu danas poznajemo različita je u raznim krajevima svijeta i posljedica je razvoja crkve kroz povijest i kao vjere i kao institucije. Kristova Crkva danas djeluje kroz Reformiranu Crkvu, Rimokatoličku Crkvu, Pravoslavnu Crkvu, Evangelističku Crkvu i mnoge druge.

Istinska Crkva je crkva koja potječe od vjere u Isusa Krista i nastala je uznesenjem Krista u Nebesko carstvo. Isus je osnovao Crkvu kao božansku tvorevinu koja je vođena Duhom Svetim. Kao takva crkva prenosi sve što je primila od Isusa Krista da stoljećima i tisućljećima prenosi Božju riječ i vjeru u Boga Svetoga.

Da bismo razumjeli trenutak kada je nastala crkva trebamo znati da je najvažniji dio crkvene tradicije Sveto pismo kojim se širi riječ Božja uz pomoć svetaca koji su vođeni Svetim Duhom. Sveto pismo se sastoji od Starog i Novog zavjeta, s time da Stari zavjet pripada Židovskoj Bibliji, a Novi zavjet je skup zapisa o Isusu i njegovim apostolima.

Kada je nastala crkva u Rimskom carstvu

Katolička vjera i Katolička crkva koja je nastala uznesenjem Krista stoljećima je bila predmet progonstva Rimskog Carstva, te su vjernici židovi bilo metom progona rimske vladavine koja je u to vrijeme bila najveće carstvo. Tek nakon tristotinjak godina preobraćenjem rimskog cara Konstantina kršćanstvo je dobilo svoju instituciju u samom Rimu jer je Konstantin imao viziju da će religija ujediniti Rimsko carstvo koje se tada već počelo dijeliti. Da li je to trenutak kada je nastala crkva?

S obzirom da je Rimsko carstvo obuhvaćalo veliko područje Konstantin je bio svjestan da narodi neće samo tako napustiti svoja vjerovanja i prihvatiti kršćanstvo i ustoličenje Crkve u Rimu, stoga je i dopustio prihvaćanje poganskih vjerovanja koja nisu bila u skladu sa biblijskim vjerovanjima i time izgradio novi kršćanski duh u obliku Rimokatoličke Crkve na čelu sa papom kao vrhovnim crkvenim poglavarom.

Brojni su rimski carevi iz Konstantina podržavali rimskog biskupa, papu kao vrhovnog poglavara kršćanske crkve. Nakon sloma Rimskog carstva pape su preuzeli titulu koju su do tada nosili rimski carevi Pontificum Maximus. Taj povijesni razvoj crkve može se smatrati periodom kada je nastala crkva koja je temelj današnje Rimokatoličke Crkve.

Kada je nastala crkva i utjecaj velikog raskola

Katolička Crkva je u povijesti doživjela svoj raskol oko 1054. godine koji je Crkvu podijelio između istočne i zapadne Crkve. Taj trenutak u povijesti možemo također smatrati trenutkom kada je nastala crkva ovisno o tome koju crkvu promatramo. Danas se Katolička Crkva sastoji od jedne zapadne Latinske Crkve i 23 istočnih Katoličkih Crkvi. Nakon tog raskola slijedilo je ujedinjenje istočne i zapadne crkve, te danas obje priznaju Papu rimskog biskupa kao vrhovnog vladara Katoličke Crkve.

I danas je Papa smješten u Rimu, točnije u Vatikanu koji predstavlja zasebnu državu, a u upravljanju Katoličkom Crkvom mu pomažu u vršenju pastirske dužnosti uredi koji se nazivaju Rimske kurije. Danas se katoličanstvo sastoji od 1,27 milijardi vjernika katolika širom svijeta objedinjeno Katoličkom Crkvom.

Iako je Katolička Crkva imala svoj povijesni razvoj, uspone i padove tokom tisućljeća, trenutak kada je nastala crkva je zapravo cijeli povijesni razvoj katolicizma u oblik kakav danas poznajemo i priznajemo kao instituciju i vjeru Katoličke crkve, poštujući raznolikost same crkve u raznim dijelovima svijeta kroz različite Redove katolicima.

Tagovi: