Gdje predati zahtjev za tjelesno oštećenje

Gdje predati zahtjev za tjelesno oštećenje

Što je zahtjev za tjelesno oštećenje?

Tjelesno oštećenje nastaje kada osiguranik doživi značajan gubitak ili ozbiljnu povredu određenog organa ili dijela tijela. To može rezultirati otežanim normalnim funkcijama tijela i zahtijevati dodatne napore kako bi se obavile osnovne životne aktivnosti. Bez obzira na to ima li utjecaja na radnu sposobnost ili ne, osoba ima pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, a naknadu može dobiti na način da oštećena osoba ispuni zahtjev za tjelesno oštećenje. Osoba ima pravo na ovu naknadu ako je tjelesno oštećenje koje je pretrpjela procijenjeno na najmanje 30%. Osim toga, tjelesno oštećenje mora biti rezultat ozljede na radu ili stručno dijagnosticirane profesionalne bolesti. Konkretni tipovi tjelesnih oštećenja i pripadajući postoci koji daju pravo na naknadu temeljito su definirani i uređeni Uredbom o metodologijama vještačenja, koja se nalazi u službenom glasilu "Narodne novine" pod brojevima 67/17 i 56/18. Ova uredba određuje postupak i način vještačenja, kao i popis oštećenja tijela koja se uzimaju u obzir. Zahtjev za tjelesno oštećenje se može pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Što priložiti uz zahtjev za tjelesno oštećenje?

Tjelesno oštećenje se događa kada osiguranik doživi značajan gubitak, ozbiljno oštećenje ili veliku nesposobnost određenog organa ili dijela tijela. Ovo stanje otežava normalno funkcioniranje organizma i zahtijeva povećane napore za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, bez obzira na to je li pogođena radna sposobnost ili nije. Kako bi se ostvarilo pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, postupak se pokreće putem zahtjeva koji se podnosi nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Pristojno tijelo zahtjeva je određeno prema prebivalištu ili boravištu osobe koja podnosi zahtjev za tjelesno oštećenje. U slučaju da je tjelesno oštećenje rezultat ozljede na radu, uz popunjen zahtjev za tjelesno oštećenje potrebno je priložiti i prijavu o ozljedi na radu. Ako je tjelesno oštećenje rezultat događaja izvan radnog okruženja, tada je potrebno priložiti sveobuhvatnu medicinsku dokumentaciju, uključujući najnovije nalaze specijalista medicine. S ovim postupkom se osiguravaju sve osobe koje su pretrpile ozbiljne tjelesne povrede da budu pravedno kompenzirane i zaštićene te ujedno imaju mogućnost za održavanje dostojanstvenog života i obavljanja svakodnevnih aktivnosti unatoč izazovima koje tjelesno oštećenje može donijeti.

Kako podnijeti zahtjev za tjelesno oštećenje?

Svakom osiguraniku koji je pretrpio tjelesno oštećenje, omogućeno je ostvarivanje prava na naknadu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a kako bi ostvario naknadu mora ispuniti zahtjev za tjelesno oštećenje. Za ostvarivanje ovog prava, tjelesno oštećenje koje osiguranik ima mora iznositi najmanje 30%. Tjelesno oštećenje mora biti rezultat ozljede koja se dogodila na radnom mjestu ili kao posljedica profesionalne bolesti. Ozljeda na radu definirana je i precizirana u članku 42. Zakona o mirovinskom osiguranju. To uključuje situacije kada osiguranik pretrpi tjelesno oštećenje zbog događaja ili okolnosti na radnom mjestu. Osim toga, prava osiguranika regulirana su i Uredbom o metodologijama vještačenja. Ova uredba se sastoji od popisa raznih vrsta tjelesnih oštećenja i postotaka za ostvarivanje naknade. Također, Zavod za mirovinsko osiguranje određuje osnovicu za izračun naknade. Osnovica se usklađuje na jednak način kao i mirovine. To znači da će se prilagoditi promjenama u gospodarskim i financijskim uvjetima. Vrijedno je napomenuti da, ako osoba s invaliditetom treba utvrditi postotak tjelesnog oštećenja kako bi ostvarila neko drugo pravo izvan mirovinskog osiguranja, kao što je pravo na znak pristupačnosti, također može podnijeti zahtjev za tjelesno oštećenje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U zahtjevu bi trebala navesti razlog potrebe za utvrđivanjem postotka tjelesnog oštećenja te priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje postojanje takvog oštećenja. Također bi trebala naznačiti od kada je to tjelesno oštećenje prisutno, bilo da se radi o oštećenju od rođenja ili određenog datuma.


Tagovi: