Esmeron – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Ljepota i zdravlje

Esmeron - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Lijek Esmeron i njegovo djelovanje

Lijek Esmeron se nalazi u obliku infuzije odnosno injekcije koji se daje kao dodatak općoj anesteziji kako bi se olakšalo endotrahealnu intubaciju kod rutinske anestezije, te da bi se izazvalo opuštanje poprečno prugaste muskulature dok traje kirurški zahvat. Ujedno se Lijek Esmeron koristi kod intubacija prilikom anestezija u brzom postupku, te kao dodatak za olakšavanje intubacija i mehaničkih ventilacija kada su pacijenti na intenzivnom liječenju.

Ovaj lijek treba primjenjivati uz nadzor liječnika specijalista kliničara koji je upoznat sa djelovanjem ovog lijeka jer se ovaj lijek dozira tokom operacije ovisno o potrebama. Liječnik specijalista će uzeti u obzir trajanje kriruškog zahvata, trajanje mehaničke ventilacije, te interakcija sa drugim lijekovima koje pacijent uzima ili mu se daju tokom kirurškog zahvata zbog potrebe operacije.

Inhalacijski anestetici će pojačavati djelovanje ovog lijeka pa je potrebno pažljivo doziranje jer će ova dva lijeka međusobno djelovati na neuromuskularni blok. Ovaj se lijek primjenjuje jednako kod odraslih, osoba starije dobi, ali i kod djece.

Nuspojave lijeka Esmeron

Nuspojave u primjeni lijeka Esmeron s obzirom da djeluje kao neuromuskulatorni blokator i izaziva paralizu dišnih mišića javljaju se kao nemogućnost spontanog disanja, pa je potrebno pažljivo izvesti postupak vraćanja na spontano i samostalno disanje, opuštajući dišne mišiće. S obzirom da se lijek koristi kod brzih intubacija i anestezija u brzom slijedu, kod davanja ovog lijeka treba predvidjeti poteškoće koje se mogu pojaviti tokom intubacija ili stavljanja pacijenta na mehaničke ventilacije.

Kao nuspojava se može pojaviti i alergijska reakcija ako osoba do trenutka primanja lijeka Esmeron nije nikada dobila ovaj lijek pa ni ne može znati da je alergična na ovaj lijek, može doći do anafilaktičkog šoka kao najtežeg oblika alergijske reakcije. Kod dugotrajnih operativnih zahvata i primjene ovog lijeka moguće nuspojave su i paraliza, ali i slabost mišća. Miopatija je nuspojava koja će se pojaviti kod dugotrajne primjene ovog lijeka, a uz to moguće su i tahikardija, te poremećaji krvožilnog sutava u obliku hipotenzija niskog krvnog tlaka.

Iskustva u terapiji lijekom Esmeron

Osobe koje su primile lijek Esmeron mogle su imati alergijske reakcije a da ni nisu bile toga svjesne jer su bile sedirane i pod anestezijom, a liječnici su intervenirali kako bi spriječili anafilaktički šok. Nakon operativnog zahvata mogući su edemi lica, bol na mjestu primjene lijeka Esmeron, te reakcija na mjestu primjene.

Neke su osobe imale i problem sa produljenim djelovanjem ovog lijeka i produljeni oporavak od anestezije jer su im se pojavili problemi sa disanjem nakon anesterziije u kojoj se primjenio ovaj lijek, mišići disanja se nisu uspješno oporavili i stoga je disanje otežano. Iskustva su nekih osoba da su i nakon operacije osjetile produljeno djelovanje lijeka što je kod nekih dovelo do respiratornih insuficijencija ili apneja.

Tretman ovim lijekom je kod nekih osoba izazvao miopatiju ako je lijek korišten u kombinaciji sa kortikosteroidima. Svaka osoba koja je imala produljeno djelovanje lijeka imala je poteškoća sa samostalnim disanjem jer su dišni mišići bili djelomično blokirani, pa je bila potrebna pomoć u disanju.

Tagovi: