Dnevna bolnica što ponijeti

Dnevna bolnica što ponijeti

Dnevna bolnica, razlog dolaska u bolnicu

Neovisno o tome da li u dnevnu bolnicu dolazite na pregled ili liječenje, potrebne su određene pripreme. Dnevne bolnice koriste osobe koje ne zahtijevaju posebnu hospitalizaciju, već osobe kojima je potrebno liječenje raznih tjelesnih ili isto tako psihičkih poremećaja. U ovakvim bolnicama pacijenti će dobiti svu potrebno medicinsku, rehabilitacijsku, zdravstvenu kao i socijalnu ili psihološku skrb unutar prostorija bolnice, no bez noćenja u njima. Zašto je dnevna bolnica dobar izbor za liječenje? Najveća prednosti dnevnih bolnica je laka prilagodba pacijenta i brzo liječenje.

Drugim riječima, dnevna bolnica nudi aktivno liječenje određenog problema, što znači da se pacijent ne zadržava u prostorijama više od par sati. Kako funkcioniraju dnevne bolnice? Medicinski tim radi u manjim skupinama koje su specijalizirane za određeno stanje ili bolest. Pacijentima se pristupa individualno i aktivno ih se uključuje u njihovo liječenje. Isto tako, u dnevnoj bolnici postoji mogućnost razmjene iskustva s ostalim pacijentima koji pate od istog stanja ili bolesti. Ovo nije klasični oblik hospitalizacije, ne samo po tome što se pacijenti rano vračaju doma, već i radi same isplativosti i posvećenosti medicinskog tima.

Dnevna bolnica, što treba ponijeti sa sobom

Kada se dolazi u dnevnu bolnicu, pacijent je dužan sa sobom ponijeti sve svoje originalne nalaze i snimke. Uz povijesti bolesti, pacijent sa sobom mora ponijeti i lijekove koje koristi kako bi se vidjelo da li će se liječenje na kratko prekinuti ili ne. Dnevna bolnica će zahtijevati i nošenje vlastitog pribora za higijenu, pidžamu ili spavaćicu (ili nešto drugo što se može lako obući), donje rublje, papuče i komotnu obuću. Od dokumenata pacijent mora ponijeti osobu iskaznicu ili valjanu putovnicu.

Preporučuje se da pacijent prije dolaska sa sebe skine sav nakit te da ga ostavi doma. Dnevna bolnica dozvoljava uporabu mobitela, tableta i laptopa, no samo u odjelima gdje oni ne ometaju ostale medicinske aparate. Korištenje navedenih aparata je moguće, no preporučuje se minimalan zvuk kako se ne bi ometali ostali pacijenti koji su također došli na pregled, operaciju ili rehabilitaciju. Liječnik je nužan uputiti pacijenta u sve što je potrebno za njegov boravak u dnevnoj bolnici.

Dnevna bolnica, ostanak u bolnici

Naziv dnevna bolnica dolazi od toga da pacijent koji dolazi obavlja sve u jednome danu (par sati). Isto tako, dnevna bolnica nudi i višednevni boravak, ovisno o operaciji i zdravstvenom stanju pacijenta. Pacijenti će u dnevnoj bolnici ponajviše boraviti od 6 do 24 sata, ovisno o svome razlogu dolaska. U dnevne bolnice najčešće dolaze pacijenti koji trebaju manje kirurške zahvate, stoga je potrebno da oni dolaze već unaprijed pripremljeni uz date upute od strane osobnog liječnika.

Osobe koje pristupaju manjem operacijskom zahvatu trebaju dan prije jesti laganu hranu i prema potrebama slijediti druge upute ovisno o operaciji. Pacijenti na dan operacije ne bi smjeli pušiti, jesti, piti, kao niti uzimati lijekove (osim ako nije drugačije određeno). Nakon operacije (ovisno o vrsti) ostanak u bolnici je kratak, svega par sati i pacijent je već isti dan doma. Iako je pacijent isti dan pušten doma, on je dužan dolaziti na redovite kontrole i kasnije rehabilitacije.


Tagovi: