Bitka za Vukovar

Zanimljivosti

Bitka za Vukovar

Bitka za Vukovar, najveća bitka Domovinskog rata

Vukovar je prije nego je započeo Domovinski rat imao titulu najbogatije općine na području bivše države, bio je poznat kao nacionalno izmiješana sredina gdje su Hrvati činili veći dio stanovništva. Općina Vukovar tada je imala više od 84 tisuće stanovnika. Savez Komunista Hrvatske osvajaju većinu na prvim izborima, na čelu se nalazi Slavko Dokmanović koji kasnije postaje ratni gradonačelnik grada Vukovara. Slavko je okončao svoj život veoma demonstrativno, objesio se u Haagu. Opsada Vukovara trajala je 87 dana, a prvi sukobi su započeli 24 i 25 kolovoza. Najveća i ujedno najkrvavija bitka za Vukovar je završila 18 studenog 1991 godine nakon opsade od 87 dana. Bitka za Vukovar je završila okupacijom grada koja je trajala do 15. siječnja 1998 godine. U trajanju okupacije vršilo se protjerivanje većine nesrpskog stanovništva kako iz grada tako i okolnih sela, vršili su se ratni zločini. Bitka za grad Vukovar se odvijala na samome vrhuncu oružane pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj i agresije JNA i Republike Srbije prema Hrvatskoj. U vrijeme dok je trajala bitka sva ratišta u Hrvatskoj su postala aktivna.

Bitka za Vukovar, život u podrumima

Borbe i sukobi u Vukovaru krenuli su u ranije, ali Bitka za Vukovar se navodi kako je krenula 24 kolovoza 1991 godine. Tada su hrvatske snage srušile dva zrakoplova JNA koji su uništili silos Đergaj. Bitka za Vukovar se sastojala od više vojnih faza, u prvoj fazi koja je trajala tri mjeseca glavno obilježje je bilo Snažno i učestalo granatiranje i bombardiranje grada i okolice, kao i učestali tenkovski napadi. Druga faza započinje krajem rujna kada je JNA odlučila reorganizirati i prestrojiti se, što znači promjena taktike u vođenju operacije. JNA ovdje postaje Gardijska motorizirana brigada i s početkom listopada zauzima selo Marince čime je završeno potpuno okruženje grada Vukovara. I prije nego je JNA u potpunosti opkolila Vukovar život u njemu je bio težak. Struja, voda i hrana su bili san mnogih koji su morali sakrivati se su svojim podrumima ili drugim skrovištima. Gradska bolnica Vukovar bila je teško oštećena i radila je u lošim uvjetima. Svi njeni katovi i pacijenti su morali biti preseljeni u podrum gdje je sve jedva funkcioniralo. Nakon zauzimanja grada i okolnih sela dolazi do pokušaja deblokade sa strane Hrvatske vojske.

Bitka za Vukovar, pokušaji deblokade Vukovara

Hrvatska vojska je organizirala više pokušaja deblokade grada Vukovara. Prvi pokušaj je krenuo 4 listopada nakon okupacije Marinaca, no JNA je zaustavio proboj s topničkom vatrom. Sljedeća deblokada je krenula 13. listopada kada je Hrvatska vojska uspjela ući u Marince no deblokada je prekinuta u 13 sat radi prolaska konvoja Crvenog križa koji su pomagali ranjenima s hranom i lijekovima. Konvoj je bio kontroliran sa strane JNA. 19. listopada konvoj liječnika se uspješno probio u sami grad i krenuo s evakuacijom ranjenih. JNA i dalje zauzima sela između Bosuta i Dunava sredinom listopada, što je dio šire vukovarske operacije. Vrhunac je bio protjerivanje stanovništva Iloka 14 listopada 1991 godine. Treća faza vojne operacije započinje sredinom listopada kada je Vukovar u potpunosti opkoljen. U ovoj fazi bitke JNA se potpuno integrirao sa srpskim paravojnim formacijama. Siline napada se broje u 65 zračnih napada na Vukovar, u određenim danima je na grad padalo i do 11000 granata, bombi i raketa. Proboj hrvatskih snaga tada nije uspio. Grad je ostao potpuno razrušen, opskrbe gotovo nisu postajale. Bitka za Vukovar završava okupacijom grada 18. studenog 1991 godine, iako je otpor na nekim mjestima trajao i do 22. studenog. Od početka neprijateljskih djelovanja na grad Vukovar do konačne okupacije pognulo je oko 3600 civila i branitelja. Dan danas se ne zna sudbina 287 Vukovaraca. Iz Vukovara i njegove okolice protjerano je 22 tisuće Hrvata i pripadnika ostalih narodnosti. U srpskim koncentracijskim logorima završilo je nekoliko tisuća branitelja kao i civila. Iako je bitka za Vukovar odavno gotova, svake godine obilježavamo dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. 11.

Tagovi: