Značenje i porijeklo prezimena ŽUPARIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽUPARIĆ: Povijest prezimena ŽUPARIĆ

Prezime Župarić ima svoje porijeklo u Hrvatskoj, gdje se i danas može pronaći najveći broj nositelja ovog prezimena. Prezime Župarić spada u kategoriju prezimena koja su nastala od nekog zanimanja ili mjesta porijekla. Naime, riječ “župarić” dolazi od riječi “župar”, koja se odnosi na osobu koja je bila zadužena za upravljanje određenom župom.

Prezime Župarić prvi put se spominje u Hrvatskoj u 19. stoljeću.

Međutim, postoje različita mišljenja o tome gdje točno potječe prezime. Prema jednoj teoriji, prezime Župarić potječe iz Like, gdje se i danas može pronaći dosta nositelja ovog prezimena. Po drugoj teoriji, prezime Župarić potječe iz Dalmacije, točnije s otoka Brača.

U svakom slučaju, prezime Župarić danas se nalazi diljem Hrvatske, a ima i nekoliko nositelja u susjednim zemljama. Interesantno je spomenuti da se prezime Župarić u nekim dijelovima Hrvatske javlja i u obliku Županović.

Iako prezime Župarić ne spada u najčešća prezimena u Hrvatskoj, ono svakako ima svoju povijest i značenje. Prema broju nositelja ovog prezimena, može se zaključiti da se radi o prezimenu koje ima relativno malo nositelja, ali koje i dalje ima svoju ulogu u hrvatskoj kulturi i društvu.