Značenje i porijeklo prezimena VAŽIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena VAŽIĆ: Odakle potječe?

Prezime Važić jedno je od brojnih prezimena koja su nastala na području Hrvatske. Prezime se sastoji od dva dijela, prvi dio je “važ” a drugi dio je sufiks “-ić”.

Važ se može protumačiti kao “važan” ili “vrijedan”, dok sufiks “-ić” označava pripadnost ili smanjenje. Stoga bi se prezime Važić moglo protumačiti kao “pripadnik važnih” ili “manji važan”.

Prema nekim izvorima, prezime Važić potječe iz krajeva oko rijeke Drine, odnosno s područja Bosne i Hercegovine. Međutim, postoje i teorije da prezime potječe iz drugih krajeva Hrvatske, poput Srijema ili Slavonije.

U prošlosti su se prezimena dodjeljivala na različite načine.

Neka su prezimena nastajala na temelju zanimanja ili nadimka, dok su druga nastajala na temelju mjesta porijekla ili neke druge osobine. Prezime Važić vjerojatno je nastalo na temelju neke osobine ili značaja koji je bio karakterističan za neku obitelj.

Danas se prezime Važić relativno rijetko pojavljuje u Hrvatskoj.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi manje od 200 osoba s ovim prezimenom. Najviše osoba s ovim prezimenom živi u Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima.

U svakom slučaju, prezime Važić ima dugu povijest i zanimljivo značenje. Iako se danas relativno rijetko pojavljuje u Hrvatskoj, sigurno će i dalje biti predmetom istraživanja i zanimanja mnogih ljudi koji se bave poviješću i genealogijom.