Značenje i porijeklo prezimena TRUPINA

Imena i Prezimena

Značenje prezimena TRUPINA: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena TRUPINA: Odakle potječe?

Prezime TRUPINA jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Prema nekim izvorima, u cijeloj Hrvatskoj ima manje od 200 osoba s ovim prezimenom. No, unatoč tome, prezime TRUPINA ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo.

Prezime TRUPINA potječe od imena TRUPIN, koje se u srednjem vijeku koristilo kao nadimak za osobu koja je bila vrlo visoka i mršava.

Nadimak TRUPIN potječe od riječi “trup”, što u srednjem vijeku znači “stabljika”. Tako da je osoba koja je nosila nadimak TRUPIN bila visoka i mršava poput stabljike.

Kako je nadimak TRUPIN postao prezime TRUPINA? Prema nekim izvorima, u kasnom srednjem vijeku, kada su ljudi počeli koristiti prezimena, mnogi su uzimali nadimke kao prezimena. Tako je i nadimak TRUPIN postao prezime TRUPINA.

Prezime TRUPINA danas se najviše nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali ima i nekoliko obitelji s ovim prezimenom u drugim dijelovima Hrvatske.

Uz zanimljivo značenje i porijeklo, prezime TRUPINA ima i nekoliko varijacija, poput TRUPIN, TRUPINIĆ i TRUPINOVIĆ. No, bez obzira na varijacije, ovo prezime i dalje nosi isto značenje i porijeklo koje seže u srednji vijek.