Značenje i porijeklo prezimena ŠUPUK

Značenje prezimena ŠUPUK: Odakle potječe?

Prezime Šupuk jedno je od prepoznatljivih prezimena u Hrvatskoj. Mnogi ljudi s ovim prezimenom žive u Slavoniji, a postoje i manje grupe Šupuka u drugim dijelovima Hrvatske. Ono što je zanimljivo kod ovog prezimena je činjenica da njegovo značenje i porijeklo izazivaju znatiželju i interes javnosti.

Prema nekim teorijama, prezime Šupuk potječe od starog slovenskog imena Štěpân, što znači "kruna" ili "vijenac". Međutim, postoji i teorija koja tvrdi da je riječ o staroj hrvatskoj riječi "šuput", što znači "prazan" ili "prazan želudac", te bi prezime Šupuk moglo značiti "onaj koji ima prazan želudac".Prema nekim izvorima, prezime Šupuk spada u kategoriju prezimena koja su nastala po zanimanjima ili nadimcima.

Tako se smatra da bi se prezime Šupuk moglo odnositi na nekoga tko je bio velik i snažan, jer bi to odgovaralo značenju riječi "šuput" u smislu "prazan želudac". Međutim, nema jednoznačnog odgovora na pitanje kako je prezime Šupuk nastalo i kakvo je njegovo značenje.Prema nekim izvorima, prezime Šupuk spominje se već u srednjem vijeku u dokumentima iz Dalmacije.

Također, postoje navodi da su Šupuci bili jedna od slavenskih plemena koje su živjela na području današnje Ukrajine i Poljske. Međutim, kako je došlo do prenošenja ovog prezimena u Hrvatsku i kako se ono proširilo na područje Slavonije, ostaje nejasno.U svakom slučaju, prezime Šupuk ima dugu povijest i predstavlja dio hrvatske kulturne baštine. Njegovo značenje i porijeklo i danas izazivaju interes i znatiželju mnogih, a brojni nositelji ovog prezimena čuvaju njegovu tradiciju i ponosno ga nose u svojim dokumentima.