Značenje i porijeklo prezimena STRNIĆ

Značenje prezimena STRNIĆ: Odakle potječe?

Prezime Strnić spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Ono se može pronaći u nekoliko gradova i mjesta diljem zemlje, a najviše u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u Koprivničko-križevačkoj županiji. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?Prema nekim izvorima, prezime Strnić potječe od riječi "strni", što u prijevodu znači "strano". To bi značilo da su se neki preci nositelja ovog prezimena doselili u Hrvatsku iz neke druge zemlje ili regije.

Međutim, postoje i druga tumačenja za značenje ovog prezimena.Jedno od takvih tumačenja kaže da prezime Strnić potječe od riječi "strna", što označava žito koje je posejano na polju. U tom slučaju, prezime bi moglo ukazivati na to da su se neki preci nositelja ovog prezimena bavili poljoprivredom ili su bili vlasnici zemlje na kojoj se uzgajalo žito.Prezime Strnić se prvi put spominje u dokumentima iz 18. stoljeća, a najviše ga ima u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. U nekim izvorima se navodi da je prezime Strnić nastalo kao varijanta prezimena Strniščak, koje se također može pronaći u Hrvatskoj.U svakom slučaju, uzrok nastanka prezimena Strnić ostaje nepoznat, a njegovo značenje može se tumačiti na različite načine. Ipak, činjenica da se ovo prezime pojavljuje u nekoliko gradova i mjesta diljem Hrvatske ukazuje na to da su se nositelji ovog prezimena proširili na različite dijelove zemlje tijekom vremena.