Značenje i porijeklo prezimena STIPEĆ

Značenje i porijeklo prezimena STIPEĆ u hrvatskoj genealogiji

Prezime STIPEĆ jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u hrvatskoj genealogiji. Ime STIPEĆ sastoji se od imena Stjepan, a po svojoj etimologiji znači "onaj koji je krunisan".Prema podacima iz Hrvatskog prezimenika, prezime STIPEĆ nije među najčešćim prezimenima u Hrvatskoj. Tako je u izdanju iz 2011. godine navedeno da u Hrvatskoj živi tek nešto više od 200 osoba s ovim prezimenom.Iako točan podatak o prvom nositelju prezimena STIPEĆ nije poznat, pretpostavlja se da je nastalo u razdoblju srednjeg vijeka kada su se počela uspostavljati prezimena.

U tom razdoblju prezimena su često bila povezana s profesijama, geografskim značajkama ili imenima roditelja. Stoga se smatra da je prezime STIPEĆ nastalo kao patronimik, odnosno prezime koje je nastalo prema imenu oca ili djeda.Prezime STIPEĆ danas se može pronaći diljem Hrvatske, no najviše ga se susreće u središnjoj Hrvatskoj, posebno u Zagrebu i okolici. Postoje također i brojni nositelji ovog prezimena u Dalmaciji, Lici te drugim dijelovima Hrvatske.Uz prezime STIPEĆ možemo pronaći i različite varijante ovog prezimena, kao što su Stipek, Stipečić, Stipeč, Stipčević ili Stipčić. Ove su varijante nastale vjerojatno iz različitih dijalekata ili zbog pogrješke u pisanju.S obzirom na relativno malen broj nositelja ovog prezimena, nije bilo zabilježenih značajnijih događaja u povijesti vezanih za prezime STIPEĆ. Ipak, ovo prezime ima svoje mjesto u hrvatskoj genealogiji te predstavlja dio identiteta brojnih obitelji diljem Hrvatske.