Značenje i porijeklo prezimena STEPINAC

Značenje prezimena STEPINAC: Odakle potječe?

Prezime Stepinac je jedno od najpoznatijih i najrasprostranjenijih prezimena u Hrvatskoj. S obzirom na ugled koji je imao blaženi Alojzije Stepinac, i danas je vrlo popularno u mnogim hrvatskim obiteljima. No, odakle zapravo potječe prezime Stepinac?Pretpostavlja se da je prezime Stepinac nastalo od imena Stefan ili Stepan, koje je bilo vrlo uobičajeno u srednjem vijeku. Prema nekim izvorima, Stepinac je izveden od imena Stepan, koje je bilo popularno među Ukrajincima i Rusima, ali je vrlo vjerojatno da je ime Stepan stiglo i u Hrvatsku tijekom raznih migracija i osvajanja.Jedna od teorija kaže da je prezime Stepinac nastalo od imena Stepan, kojim su se u Hrvatskoj nazivali razni vođe i ratnici tijekom borbi protiv Turaka.

Prema ovoj teoriji, ti su se vođe borili za obranu kršćanske vjere i zbog toga su ih ljudi nazivali "stepinacima", jer su stajali "na korak" od Božje milosti.Ipak, postoji i druga teorija koja kaže da je prezime Stepinac nastalo od imena Stefan. Ime Stefan je grčkog porijekla i znači "kruna" ili "vijenac". Ovo ime je bilo vrlo popularno u srednjem vijeku, a nosili su ga i mnogi svetci, među kojima i sveti Stefan, prvi mučenik kršćanske vjere.U svakom slučaju, prezime Stepinac je vrlo rasprostranjeno u Hrvatskoj, a tijekom prošlog stoljeća je postalo tradicionalno prezime mnogih hrvatskih obitelji. Blaženi Alojzije Stepinac je svakako pridonio popularnosti ovog prezimena, ali njegova važnost za hrvatsku povijest i kulturu je neprocjenjiva bez obzira na prezime koje je nosio.