Značenje i porijeklo prezimena ŠKARIKA

Značenje prezimena ŠKARIKA: Odakle potječe?

Prezime ŠKARIKA je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u različitim dijelovima zemlje. Prema brojnosti, najviše je zastupljeno u Primorsko-goranskoj županiji te u gradu Zagrebu. No, odakle potječe ovo prezime i što znači?Prezime ŠKARIKA pojavljuje se u Hrvatskoj od 16. stoljeća te se može povezati s imenom Škarica koje je bilo u upotrebi još u srednjem vijeku.

Pretpostavlja se da prezime ŠKARIKA potječe od kuće ili naselja koje se nazivalo ŠKARICA. Iako nema točnih podataka o tome gdje se to mjesto nalazilo, pretpostavlja se da se radi o području sjeverne Hrvatske ili Gorskog kotara.Značenje prezimena ŠKARIKA povezano je s riječju 'škara' koja na hrvatskom jeziku označava oštar predmet za rezanje. 'Škara' je riječ koja se u hrvatskom jeziku koristi za različite oštre predmete, poput škara za šišanje, škara za papir ili škara za obrezivanje grmlja. Prezime ŠKARIKA moglo bi se interpretirati kao prezime koje je nastalo od osobe koja se bavila izradom ili korištenjem škara.Iako se ne može s potpunom sigurnošću tvrditi odakle točno potječe prezime ŠKARIKA, povijesni izvori sugeriraju da se radi o prezimenu povezanom s nekim mjestom ili zanimanjem. Bez obzira na njegovo porijeklo, prezime se i danas koristi u Hrvatskoj te predstavlja dio kulturne baštine naše zemlje.