Značenje i porijeklo prezimena ŠIMOTA

Značenje prezimena ŠIMOTA: Odakle potječe?

Šimota je jedno od prezimena koja se javljaju u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, i u Bosni i Hercegovini. Ovo prezime je vrlo zanimljivo i interesantno, a njegovo značenje i porijeklo seže u daleku prošlost.Prema nekim genealoškim istraživanjima, prezime Šimota ima staroslavensko podrijetlo. Naime, riječ "šimota" dolazi od staroslavenske riječi "šima" što znači "pregrada" ili "ograda". Prezime Šimota se tako može tumačiti kao nešto što se odnosi na zidanje pregrada ili ograda.Međutim, postoje i druga objašnjenja za značenje ovog prezimena.

Tako neki tvrde da je prezime Šimota nastalo od imena Šimo, koje je skraćeno od imena Šimun. Po tom tumačenju, prezime bi značilo "sin Šimunov" ili "potomak Šimuna".Što se tiče porijekla prezimena Šimota, ono je najčešće vezano uz područje Hrvatskog primorja, odnosno Dalmacije. Prema jednoj verziji, prezime Šimota potječe iz Dubrovnika, dok se prema drugoj verziji veže uz otok Brač.U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Šimota su obavijeni mnogim tajnama i nedoumicama. No, jedno je sigurno - ovaj naziv nosi sa sobom bogatu povijest i tradiciju, te predstavlja važan dio kulturnog naslijeđa Hrvatske.