Značenje i porijeklo prezimena ŠEGINA

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEGINA:

Prezime Šegina vrlo je rijetko prezime koje se danas susreće samo u nekolicini obitelji u Hrvatskoj. Prezime Šegina udomaćilo se u Istri, a njegovi nositelji najčešće se nalaze u Buzetu, Pazinu i okolici. Što se tiče značenja samog prezimena, ono nije jednoznačno, pa postoje različita tumačenja.

Jedno od tumačenja značenja prezimena Šegina vezano je uz talijansku riječ sega koja označava sjekiru. Prema tom tumačenju, prezime Šegina bi moglo značiti “onaj koji seče”, “sjekač” ili “drvoseča”.

Međutim, postoje i druga tumačenja koja nisu vezana uz sjekire.

Prema drugom tumačenju, prezime Šegina potječe od latinskog imena Sabinus koje se odnosilo na stanovnike starorimskog plemena Sabina. U tom slučaju, prezime Šegina bi moglo značiti “sabinac” ili “onaj koji potječe od Sabina”.

Iako nije potpuno jasno koje je točno značenje prezimena Šegina, ono je svakako vezano uz talijansko ili latinsko podrijetlo. Što se tiče porijekla prezimena, ono se veže uz Istru i njenu povijest. U Istri je bilo mnogo talijanskih doseljenika koji su se naseljavali u različitim dijelovima poluotoka, pa je tako i prezime Šegina vjerojatno došlo u Hrvatsku s nekim od tih doseljenika.

Iako se danas prezime Šegina rijetko susreće, njegovi su nositelji svakako ponosni na svoje podrijetlo i ime te ga čuvaju i njeguju kao dio svoje obiteljske baštine.