Značenje i porijeklo prezimena REPAC

Imena i Prezimena

Značenje prezimena REPAC: Odakle potječe?

Prezime REPAC jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama poput Srbije i Slovenije. Prezime ima korijene u starim slovenskim imenima te ima zanimljivu povijest.

Prema nekim izvorima, prezime REPAC potječe od slovenskog imena Repac, koje je bilo popularno u 9.

i 10. stoljeću. Ime je bilo u upotrebi u području današnje Slovenije, a pretpostavlja se da su se nositelji ovog imena nastanili i u drugim dijelovima Balkana.

U prošlosti se prezime REPAC najviše može pronaći u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju i Podravini.

Osim toga, prezime se može pronaći i u drugim dijelovima Hrvatske, ali i u Srbiji i Sloveniji.

Prezime REPAC nije imalo neko posebno značenje u slovenskom jeziku te se smatra da je nastalo kao nadimak ili naziv za neku osobinu. Moguće je da je neki predak bio poznat po brzini, okretnosti ili nekoj drugoj osobini koja bi se mogla povezati s repom, a samim time i s prezimenom REPAC.

U Hrvatskoj se prezime REPAC spominje već u 16.

stoljeću, a prvi nositelji prezimena bili su seljaci i obrtnici. Danas se prezime može pronaći među različitim zanimanjima, od liječnika do umjetnika.

Ukratko, prezime REPAC potječe od starog slovenskog imena Repac te se smatra da je nastalo kao nadimak ili naziv za neku osobinu. Prezime se spominje već u 16. stoljeću, a danas se može pronaći među različitim zanimanjima u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.