Značenje i porijeklo prezimena PLEIĆ

PLEIĆ - značenje i porijeklo prezimena

Prezime PLEIĆ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoje značenje i porijeklo. Prezime PLEIĆ najčešće se pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, u okolici Koprivnice i Đurđevca, ali također se pojavljuje i u drugim dijelovima Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini.Prezime PLEIĆ potječe od riječi "pleti", što znači "tkati". Prema nekim izvorima, prezime PLEIĆ može biti izvedeno iz imena Plećaš, koje je bilo uobičajeno u 16. i 17.

stoljeću u Hrvatskoj. Prema drugim izvorima, prezime PLEIĆ može biti izvedeno iz imena Plećo, koje je bilo uobičajeno u srednjem vijeku u Hrvatskoj.Prezime PLEIĆ spada u skupinu prezimena koja su izvedena od zanimanja ili radnji koje su se obavljale u prošlosti. To znači da su se ljudi koji su nosili prezime PLEIĆ bavili tkanjem ili su bili povezani s tkanjem na neki način.Prezime PLEIĆ danas se pojavljuje u različitim oblicima, kao što su Pleić, Pleićević, Pleić-Pavlović i slično. U Hrvatskoj je najviše ljudi s prezimenom Pleić u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok u Bosni i Hercegovini najviše ljudi s prezimenom Pleić živi u Hercegovini.Ukratko, prezime PLEIĆ potječe od riječi "pleti", što znači "tkati", a spada u skupinu prezimena koja su izvedena od zanimanja ili radnji koje su se obavljale u prošlosti. Prezime PLEIĆ najčešće se pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, ali također se pojavljuje i u drugim dijelovima Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini.