Značenje i porijeklo prezimena PETANJEK

Imena i Prezimena

Značenje prezimena PETANJEK: Odakle potječe?

Prezime Petanjek ima svoje korijene u Hrvatskoj, a prema etimološkom značenju, nastalo je od riječi “petanj”, što u prijevodu znači “petao”. Prezime Petanjek je tako nastalo od imena Petan, koje je bilo u upotrebi u srednjem vijeku, a koje je bilo u vezi sa zanimanjem ili funkcijom koju je osoba obavljala.

Prema nekim izvorima, prezime Petanjek se prvi put spominje u 16. stoljeću, u okolici Varaždina.

Tada su se Petanjeki bavili različitim zanimanjima, poput trgovine, poljoprivrede i obrade drveta. Kasnije su se neki članovi obitelji bavili i kovačijom.

U 18. stoljeću, neki članovi obitelji Petanjek su se preselili u Zagreb, gdje su nastavili sa svojim zanimanjima.

Tijekom 19. i 20. stoljeća, prezime Petanjek se proširilo na druge dijelove Hrvatske, a danas se može naći diljem zemlje.

Prezime Petanjek je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se često pojavljuje u Varaždinskoj županiji, kao i u Zagrebu i okolici.

Danas se Petanjeki bave različitim zanimanjima, a neki od njih su poznati i kao umjetnici, sportaši i drugi javni djelatnici.

Ukratko, prezime Petanjek ima svoje korijene u Hrvatskoj, a nastalo je od riječi “petanj”, što znači “petao”. Prezime se prvi put spominje u 16. stoljeću, a danas se može naći diljem Hrvatske. Petanjeki su se bavili različitim zanimanjima, a danas su poznati i kao umjetnici, sportaši i drugi javni djelatnici.